סל קניות 
כל המכירות
מבצעי החודש
מק"ק
אסא טכניון
כרטיס סטודנט
פקלים
קמפוס רפואה
כרטיסים לאירועים
מק"ק
אימון CORE - כניסה חד פעמית
אימון CORE - כניסה חד פעמית
 20 ₪
לפרטים
16 נרכשו
הנחה: 0%
אימון CORE - כרטיסייה
אימון CORE - כרטיסייה
 150 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 190 ₪
לפרטים
8 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 380 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 50%
כרטיסיית חוגים למקק - אס
כרטיסיית חוגים למקק - אס"ט - 10 כניסות
 200 ₪
לפרטים
46 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אחר
כרטיסיית TRX למקק - אחר
 400 ₪
לפרטים
22 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אחר
כניסה חד פעמית TRX - אחר
 45 ₪
לפרטים
12 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אחר
 836 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אחר
 713 ₪
לפרטים
4 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אחר
 570 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי ללא הגבלה למקק - אחר
מנוי ללא הגבלה למקק - אחר
 713 ₪
לפרטים
0 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אחר
 648 ₪
לפרטים
2 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אחר
 485 ₪
לפרטים
8 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אחר
 380 ₪
לפרטים
7 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אחר
 238 ₪
לפרטים
2 נרכשו
הנחה: 50%
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
 300 ₪
לפרטים
27 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - אחר
כניסה חד פעמית - אחר
 35 ₪
לפרטים
13 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
 350 ₪
לפרטים
30 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
 40 ₪
לפרטים
24 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 760 ₪
לפרטים
4 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 628 ₪
לפרטים
1 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 475 ₪
לפרטים
2 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי ללא הגבלה למקק - מיוחד
מנוי ללא הגבלה למקק - מיוחד
 615 ₪
לפרטים
2 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 4 פעמים - מיוחד
מנוי 4 פעמים - מיוחד
 533 ₪
לפרטים
4 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 428 ₪
לפרטים
12 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 325 ₪
לפרטים
9 נרכשו
הנחה: 50%
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות...
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות
 250 ₪
לפרטים
33 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - מיוחד
כניסה חד פעמית - מיוחד
 30 ₪
לפרטים
19 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 646 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 543 ₪
לפרטים
5 נרכשו
הנחה: 50%
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס"ט
 500 ₪
לפרטים
31 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אס
כרטיסיית TRX למקק - אס"ט - 10 כניסות
 300 ₪
לפרטים
25 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אס
כניסה חד פעמית TRX - אס"ט
 35 ₪
לפרטים
40 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי ללא הגבלה למקק -  אס
מנוי ללא הגבלה למקק - אס"ט
 500 ₪
לפרטים
2 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 438 ₪
לפרטים
8 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 358 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 248 ₪
לפרטים
25 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 143 ₪
לפרטים
13 נרכשו
הנחה: 50%
כניסה חד פעמית - אס
כניסה חד פעמית - אס"ט
 25 ₪
לפרטים
26 נרכשו
הנחה: 0%