סל קניות 
כל המכירות
מבצעי החודש
מק"ק
אסא טכניון
כרטיס סטודנט
פקלים
קמפוס רפואה
כרטיסים לאירועים
מק"ק
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 240 ₪
לפרטים
18 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 480 ₪
לפרטים
8 נרכשו
הנחה: 37%
כרטיסיית חוגים למקק - אס
כרטיסיית חוגים למקק - אס"ט - 10 כניסות
 200 ₪
לפרטים
77 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אחר
כרטיסיית TRX למקק - אחר
 400 ₪
לפרטים
22 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אחר
כניסה חד פעמית TRX - אחר
 45 ₪
לפרטים
13 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אחר
 1,056 ₪
לפרטים
7 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אחר
 793 ₪
לפרטים
8 נרכשו
הנחה: 45%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אחר
 720 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי ללא הגבלה למקק - אחר
מנוי ללא הגבלה למקק - אחר
 920 ₪
לפרטים
0 נרכשו
הנחה: 36%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אחר
 818 ₪
לפרטים
23 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אחר
 613 ₪
לפרטים
22 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אחר
 480 ₪
לפרטים
16 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אחר
 300 ₪
לפרטים
19 נרכשו
הנחה: 37%
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
 300 ₪
לפרטים
28 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - אחר
כניסה חד פעמית - אחר
 35 ₪
לפרטים
13 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
 350 ₪
לפרטים
31 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
 40 ₪
לפרטים
24 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 960 ₪
לפרטים
11 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 793 ₪
לפרטים
7 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי ללא הגבלה למקק - מיוחד
מנוי ללא הגבלה למקק - מיוחד
 780 ₪
לפרטים
2 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 4 פעמים - מיוחד
מנוי 4 פעמים - מיוחד
 673 ₪
לפרטים
11 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 540 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 411 ₪
לפרטים
25 נרכשו
הנחה: 37%
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות...
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות
 250 ₪
לפרטים
41 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - מיוחד
כניסה חד פעמית - מיוחד
 30 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 816 ₪
לפרטים
10 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 685 ₪
לפרטים
13 נרכשו
הנחה: 37%
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס"ט
 500 ₪
לפרטים
38 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אס
כרטיסיית TRX למקק - אס"ט - 10 כניסות
 300 ₪
לפרטים
35 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אס
כניסה חד פעמית TRX - אס"ט
 35 ₪
לפרטים
52 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי ללא הגבלה למקק -  אס
מנוי ללא הגבלה למקק - אס"ט
 650 ₪
לפרטים
9 נרכשו
הנחה: 35%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 553 ₪
לפרטים
12 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 452 ₪
לפרטים
35 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 313 ₪
לפרטים
42 נרכשו
הנחה: 37%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 180 ₪
לפרטים
26 נרכשו
הנחה: 37%
כניסה חד פעמית - אס
כניסה חד פעמית - אס"ט
 25 ₪
לפרטים
36 נרכשו
הנחה: 0%