סל קניות 
כל המכירות
מבצעי החודש
מק"ק
אסא טכניון
כרטיס סטודנט
פקלים
קמפוס רפואה
שתיה חריפה
כרטיסים לאירועים
מק"ק
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 380 ₪
לפרטים
14 נרכשו
הנחה: 50%
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס"ט
 500 ₪
לפרטים
52 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 219 ₪
לפרטים
19 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי ללא הגבלה למקק - אחר
מנוי ללא הגבלה למקק - אחר
 713 ₪
לפרטים
7 נרכשו
הנחה: 50%
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
 40 ₪
לפרטים
27 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי ללא הגבלה למקק - מיוחד
מנוי ללא הגבלה למקק - מיוחד
 618 ₪
לפרטים
2 נרכשו
הנחה: 50%
כרטיסיית TRX למקק - אס
כרטיסיית TRX למקק - אס"ט - 10 כניסות
 300 ₪
לפרטים
49 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - אס
כרטיסיית חוגים למקק - אס"ט - 10 כניסות
 200 ₪
לפרטים
106 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אחר
כרטיסיית TRX למקק - אחר
 400 ₪
לפרטים
22 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אחר
כניסה חד פעמית TRX - אחר
 45 ₪
לפרטים
15 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אחר
 760 ₪
לפרטים
7 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אחר
 627 ₪
לפרטים
8 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אחר
 570 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 46%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אחר
 684 ₪
לפרטים
23 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אחר
 627 ₪
לפרטים
22 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אחר
 475 ₪
לפרטים
17 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אחר
 266 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 50%
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
 300 ₪
לפרטים
45 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - אחר
כניסה חד פעמית - אחר
 35 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
 350 ₪
לפרטים
38 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 684 ₪
לפרטים
11 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 570 ₪
לפרטים
13 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 475 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 570 ₪
לפרטים
16 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 380 ₪
לפרטים
35 נרכשו
הנחה: 50%
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות...
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות
 250 ₪
לפרטים
47 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - מיוחד
כניסה חד פעמית - מיוחד
 30 ₪
לפרטים
25 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 608 ₪
לפרטים
17 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 513 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 50%
כניסה חד פעמית TRX - אס
כניסה חד פעמית TRX - אס"ט
 35 ₪
לפרטים
66 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי ללא הגבלה למקק -  אס
מנוי ללא הגבלה למקק - אס"ט
 523 ₪
לפרטים
16 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 456 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 399 ₪
לפרטים
37 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 304 ₪
לפרטים
54 נרכשו
הנחה: 50%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 171 ₪
לפרטים
37 נרכשו
הנחה: 50%
כניסה חד פעמית - אס
כניסה חד פעמית - אס"ט
 25 ₪
לפרטים
49 נרכשו
הנחה: 0%