סל קניות 
כל המכירות
מבצעי החודש
מק"ק
אסא טכניון
כרטיס סטודנט
פקלים
קמפוס רפואה
שתיה חריפה
כרטיסים לאירועים
מק"ק
כרטיסיית חוגים למקק - 20 כניסות - אחר...
כרטיסיית חוגים למקק - 20 כניסות - אחר
 550 ₪
לפרטים
16 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - 20 כניסות - מיוחד...
כרטיסיית חוגים למקק - 20 כניסות - מיוחד
 450 ₪
לפרטים
21 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - 20 כניסות - לחברי אס
כרטיסיית חוגים למקק - 20 כניסות - לחברי אס"ט...
 350 ₪
לפרטים
23 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - אחר
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - אחר
 700 ₪
לפרטים
15 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - מיוחד
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - מיוחד
 600 ₪
לפרטים
16 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס"ט
 500 ₪
לפרטים
21 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אחר
כרטיסיית TRX למקק - אחר
 400 ₪
לפרטים
21 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
 350 ₪
לפרטים
27 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אס
כרטיסיית TRX למקק - אס"ט - 10 כניסות
 300 ₪
לפרטים
24 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אחר
כניסה חד פעמית TRX - אחר
 45 ₪
לפרטים
12 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
 40 ₪
לפרטים
23 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אס
כניסה חד פעמית TRX - אס"ט
 35 ₪
לפרטים
36 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
 300 ₪
לפרטים
43 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות...
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות
 250 ₪
לפרטים
31 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - אס
כרטיסיית חוגים למקק - אס"ט - 10 כניסות
 200 ₪
לפרטים
31 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - אחר
כניסה חד פעמית - אחר
 35 ₪
לפרטים
15 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - מיוחד
כניסה חד פעמית - מיוחד
 30 ₪
לפרטים
18 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - אס
כניסה חד פעמית - אס"ט
 25 ₪
לפרטים
30 נרכשו
הנחה: 0%