סל קניות 
כל המכירות
מבצעי החודש
מק"ק
אסא טכניון
כרטיס סטודנט
פקלים
קמפוס רפואה
שתיה חריפה
כרטיסים לאירועים
מק"ק
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס
כרטיסיית TRX למקק - 20 כניסות - לחברי אס"ט
 500 ₪
לפרטים
47 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 437 ₪
לפרטים
19 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 760 ₪
לפרטים
14 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - אס
כרטיסיית חוגים למקק - אס"ט - 10 כניסות
 200 ₪
לפרטים
101 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אחר
כרטיסיית TRX למקק - אחר
 400 ₪
לפרטים
22 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אחר
כניסה חד פעמית TRX - אחר
 45 ₪
לפרטים
15 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אחר
 1,520 ₪
לפרטים
7 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אחר
 1,254 ₪
לפרטים
8 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אחר
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - אחר
 1,140 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי ללא הגבלה למקק - אחר
מנוי ללא הגבלה למקק - אחר
 1,425 ₪
לפרטים
7 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אחר
 1,368 ₪
לפרטים
23 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אחר
 1,254 ₪
לפרטים
22 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אחר
 950 ₪
לפרטים
17 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אחר
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אחר
 532 ₪
לפרטים
19 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
כרטיסיית חוגים למקק - אחר
 300 ₪
לפרטים
45 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - אחר
כניסה חד פעמית - אחר
 35 ₪
לפרטים
18 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
כרטיסיית TRX למקק - מיוחד
 350 ₪
לפרטים
37 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
כניסה חד פעמית TRX - מיוחד
 40 ₪
לפרטים
26 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 1,368 ₪
לפרטים
11 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 1,140 ₪
לפרטים
13 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
מנוי 2 פעמים בשבוע TRX - מיוחד
 950 ₪
לפרטים
3 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי ללא הגבלה למקק - מיוחד
מנוי ללא הגבלה למקק - מיוחד
 1,235 ₪
לפרטים
2 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 1,140 ₪
לפרטים
16 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - מיוחד
 760 ₪
לפרטים
35 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות...
כרטיסיית חוגים למקק - מיוחד - 10 כניסות
 250 ₪
לפרטים
46 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - מיוחד
כניסה חד פעמית - מיוחד
 30 ₪
לפרטים
24 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 4 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 1,216 ₪
לפרטים
17 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אס
מנוי 3 פעמים בשבוע TRX - אס"ט
 1,026 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 0%
כרטיסיית TRX למקק - אס
כרטיסיית TRX למקק - אס"ט - 10 כניסות
 300 ₪
לפרטים
48 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית TRX - אס
כניסה חד פעמית TRX - אס"ט
 35 ₪
לפרטים
64 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי ללא הגבלה למקק -  אס
מנוי ללא הגבלה למקק - אס"ט
 1,045 ₪
לפרטים
16 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 4 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 912 ₪
לפרטים
20 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 3 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 798 ₪
לפרטים
37 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 2 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 608 ₪
לפרטים
54 נרכשו
הנחה: 0%
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אס
מנוי 1 פעמים בשבוע למקק - אס"ט
 342 ₪
לפרטים
36 נרכשו
הנחה: 0%
כניסה חד פעמית - אס
כניסה חד פעמית - אס"ט
 25 ₪
לפרטים
46 נרכשו
הנחה: 0%