סל קניות 
כל המכירות
מבצעי החודש
מק"ק
אסא טכניון
כרטיס סטודנט
פקלים
קמפוס רפואה
שתיה חריפה
כרטיסים לאירועים
פקלים
פקל מועד ב - קומבינטוריקה למדעי המחשב 234141...
קומבינטוריקה למדעי המחשב 234141
 304 ₪
לפרטים
9 נרכשו
הנחה: 0%
פקל מרתון מועד ב - פיזיקה 2 114052
מרתון פיזיקה 2 114052
 228 ₪
לפרטים
19 נרכשו
הנחה: 0%
פקל מרתון מועד ב - כימיה כללית 125001
מרתון כימיה כללית 125001
 380 ₪
לפרטים
7 נרכשו
הנחה: 0%
מרתון פתירת מבחנים מד
מרתון מד"ח מ' 104228
 456 ₪
לפרטים
6 נרכשו
הנחה: 0%
פק
אלגברה 1מ' 104016
 380 ₪
לפרטים
4 נרכשו
הנחה: 0%